Projekta “Smiltsērkšķu audzēšana un mājražošanas attīstība” īstenošana kopā ar Valmieras Attīstības aģentūru.


Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Mežmalas-1” 30.06.2020. Valmieras Attīstības aģentūrā iesniedza projekta iesniegumu “Smiltsērkšķu audzēšana un mājražošanas attīstība”.  30.07.2020. ar Valmieras pilsētas pašvaldību tika parakstīts līgums Nr. 04.911/2.4.4.6/20/126 par finansējuma piešķiršanu Atbalsta programmā Valmieras MVU stiprināšanai. Atbalsta apmērs - 1690 EUR. Atbalsta intensitāte – 100 %. Projekts īstenots 2020.gada septembrī Valmieras pilsētas pašvaldības MVU atbalsta programmas ietvaros.

...
Komentāri (0)        Dalīties

Lasīt tālāk.


Apstiprināts projekts “Smiltsērkšķu audzēšanas un pārstrādes nozares konkurētspējas paaugstināšana z/s “Mežmalas-1””
Zemnieku saimniecība “Mežmalas-1” Lauku atbalsta dienestā iesniedza projekta iesniegumu “Smiltsērkšķu audzēšanas un pārstrādes nozares konkurētspējas paaugstināšana z/s “Mežmalas-1”” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākuma “Atbalsts uzņēmājdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” ietvaros. Ar 09.02.2016. Lēmumu Nr.09.3-11/16/704 LAD ir apstiprinājis projektu

...
Komentāri (0)        Dalīties

Lasīt tālāk.


Jaunākā informācija par ELFLA projektu


2010. gada 30. jūnijā z/s "Mežmalas - 1" īpašniece LAD ZVRLP iesniedza iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) projekta konkursam Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija".

LAD ZVRLP 2010.gada 3.septembrī pieņēmusi Lēmumu Nr.1.1-16/1621 par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Līdz ar to projekta ietvaros 2010.gada oktobrī ir iegādātas plānotās iekārtas: 4 saldētavas-lādes un sulasspiede. Minētās iekārtas paredzētas smiltsērkšķu uzglabāšanai un apstrādei, kā arī sagatavotās produkcijas uzglabāšanai.

2011.gada rudens sezonā par ES līdzfinansētajiem līdzekļiem iegādātās iekārtas tiek jau liktas lietā ogu pārstrādei un produkcijas uzglabāšanai.

Komentāri (0)        Dalīties