Apstiprināts projekts “Smiltsērkšķu audzēšanas un pārstrādes nozares konkurētspējas paaugstināšana z/s “Mežmalas-1””
Zemnieku saimniecība “Mežmalas-1” Lauku atbalsta dienestā iesniedza projekta iesniegumu “Smiltsērkšķu audzēšanas un pārstrādes nozares konkurētspējas paaugstināšana z/s “Mežmalas-1”” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākuma “Atbalsts uzņēmājdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” ietvaros. Ar 09.02.2016. Lēmumu Nr.09.3-11/16/704 LAD ir apstiprinājis projektu Nr.15-09-A00603-000444. Atbalsta apmērs ir EUR 15 000.
Projekta ietvaros izbūvēta ražotne, kurā PVD ir atļāvis uzsākt mājražošanu, iegādātas plānotās iekārtas produkcijas uzglabāšanai un pārstrādei, kā arī iegādāts aprīkojums, lai varētu tirgoties dažādos tirdziņos. LLKC projekta uzraudzību veiks līdz 2018.gadam, kad plānots pabeigt projekta aktivitātes.
Saimniecībā smiltsērkšķi un augļukoki tiek audzēti ar bioloģiskām metodēm. 2016.gada vasarā biedrības "Vides kvalitāte" sertifikācijas institūcija "VIDES KVALITĀTE" apsekoja saimniecību un izdeva izziņu Nr. 01-4023/16, ka ir uzsākts pārejas periods uz bioloģisko ražošanu saskaņā ar EK regulu Nr. 834/2007, 889/2008 par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem.
2016.gada decembrī veiksmīgi nokārtots eksāmens bioloģiskās lauksaimniecības izglītības sertifikāta/apliecības iegūšanai.

Komentāri (0)    

Atpakaļ